Логопед

Логопед Послуги

Логопед своїм завданням бачить вивчення і подолання не тільки мовних, а й інших порушень розвитку. Система логопедичної роботи з дітьми з церебральними паралічами включає:
розвиток і корекцію слухового сприйняття,
розвиток і корекцію зорового сприйняття,
розвиток і корекцію речеслухового і речедвигательного аналізаторів.

РОСТОК ЖИТТЯ