Baby stretching

Baby stretching Послуги

Baby stretching-комплекс спеціальних фізичних вправ, які спрямовані на поступове збільшення рухового діапазону всіх груп м’язів.

  • Розвиток фізичних якостей: м’язової сили, спритності, витривалості, гнучкості.
  • Розвиток психічних якостей: увага, уява, розумові здібності.
  • Зміцнення кістково-м’язової системи, підвищення функціональної діяльності органів і систем організму.
  • Створення умов для позитивного психоемоційного стану дітей, розкутості і творчості в русі.
РОСТОК ЖИТТЯ