Ерготерапія

Эрготерапия Корисна інформація

Ерготерапія, також відома як професійна реабілітація, є медичною спеціалізацією, заснованою на наукових дослідженнях, які підтверджують, що цілеспрямовані і значущі для людини активності і діяльності сприяють поліпшенню його функціональних можливостей в області рухових, емоційних, когнітивних і психічних функцій.

Головна мета ерготерапії полягає в досягненні максимально можливого відновлення незалежності людини в повсякденному житті, включаючи самообслуговування, трудову діяльність і відпочинок, незалежно від наявності будь-яких порушень, обмежень у функціонуванні або обмежень в участі в суспільному житті.

Діяльність у повсякденному житті включає:

 • Заняття особистою гігієною (догляд за волоссям, умивання, використання туалету).
 • Одягання.
 • Прийом їжі.
 • Дотримання правил, необхідних для підтримки і збереження здоров’я.
 • Соціалізація.
 • Функціональна комунікація і рухливість.
 • Можливість бути мобільним у суспільстві.

Активності в роботі і продуктивної діяльності:

 • Виконання домашніх обов’язків (догляд за одягом, прибирання квартири, приготування їжі, підтримання чистоти і безпеки в оселі).
 • Турбота про інших людей.
 • Можливість навчатися чомусь новому.
 • Дослідницькі види діяльності (вибір професії, пошук роботи, виконання завдань, планування пенсії, добровільна участь у різних ініціативах).

Активності в грі, відпочинку і захоплення:

 • Можливість вибору ігор, відпочинку і захоплень.
 • Можливість виконання необхідних дій під час відпочинку та ігор.
  Для більш ефективної підтримки дітей і дорослих необхідно:
 • Змінювати уявлення про потреби людей з розвитком порушень.
 • Вчитися сприймати таких людей у контексті їхнього життя, враховуючи їхні цінності та інтереси.
 • Брати до уваги вплив навколишнього середовища на їх можливості для функціонування в повсякденному житті (наприклад, наявність ліфтів, пандусів, спеціальних пристосувань і т. д.)

Стратегія втручання ґрунтується на індивідуальному підході до кожної людини.
Існують різні ситуації, такі як інсульт, травма, вади розвитку та інші, в яких людина більшою чи меншою мірою втрачає можливість вести повноцінне життя, виконувати звичайні для кожної дії, такі як догляд за собою, робота і заробіток, походи по магазинах, виконання домашніх справ, відпочинок і заняття улюбленими захопленнями.

Він перестає бути активним членом суспільства і стає пасивним об’єктом турботи. Завдання ерготерапевта полягає в запобіганні обмежень в життєдіяльності та участі людини в суспільстві, а також в максимальній активізації його при виконанні поставлених завдань.

Процес ерготерапії

Ерготерапія являє собою співпрацю з клієнтом (пацієнтом) і його сім’єю, що включає оцінку, постановку цілей і проведення програми втручання.
Процес ерготерапії починається з оцінки пацієнта через інтерв’ю, спостереження та використання різних тестів, шкал та опитувальників, які надають інформацію про його фізичні та розумові можливості, психологічні та емоційні особливості, а також про його діяльність.

При проведенні оцінки ерготерапевт визначає доступні види діяльності для пацієнта, порівнює його поточний репертуар діяльності і ролей з його життям до захворювання, а також з урахуванням статі і віку.
Також ерготерапевт оцінює навколишнє середовище пацієнта, будь то в лікарні, вдома або на роботі. Безпека пацієнта є першочерговим завданням при оцінці фізичного середовища, такого як висота робочих поверхонь і сидінь, а також соціального та культурного середовища.

Після проведення оцінки разом з пацієнтом ставляться цілі, спрямовані на виконання важливих для нього діяльностей. Ці цілі повинні бути досягнуті пацієнтом в певні терміни і узгоджені з реабілітаційними цілями мультидисциплінарної команди. Відповідно до поставлених цілей ерготерапевтом планується і проводиться втручання, спрямоване на відновлення втрачених функцій або на адаптацію, підбір необхідного обладнання або пристосувань.
Після цього оцінюється ефективність проведеного втручання. Потім розглядається можливість постановки нових цілей.

В цілому, ерготерапія будується на індивідуальному підході, враховуючи потреби і цілі кожної людини. Вона допомагає відновити і поліпшити функціональні можливості, дозволяючи людям справлятися з повсякденними завданнями, працювати, спілкуватися, відпочивати і займатися захопленнями. Процес ерготерапії включає оцінку, постановку цілей, проведення програми втручання і оцінку досягнутого прогресу, з подальшою адаптацією і постановкою нових цілей в залежності від потреб пацієнта.

РОСТОК ЖИТТЯ